Podręcznik do nauki o języku kl.6

Ewa Horwath oraz Anita Żegleń są autorkami podręcznika “Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia” dla klasy szóstej. Podręcznik został wydany przez WSiP jako uzupełnienie I części książki poświęconej kształceniu kulturowemu i językowemu.

Podział na rozdziały

W książce wyodrębniono kilka rozdziałów. W każdym z nich znajdują się informacje odnośnie innego działu nauki o języku: fonetyki, fleksji, składni i słownictwa. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone zostały zagadnieniom z ortografii.Materiał poszczególnych rozdziałów podzielono na pojedyncze lekcje.

Budowa jednostek lekcyjnych

Na stronie tytułowej każdego rozdziału pod hasłem “Dowiesz się” i “Nauczysz się” zasygnalizowano, jakie treści będą w nim omówione. Lekcja rozpoczyna się ćwiczeniami utrwalającymi dotychczas zdobytą przez ucznia wiedzę. W kolorowych ramkach “Przypomnij sobie” zebrano najważniejsze wiadomości, które uczeń powinien mieć opanowane wcześniej. Języka polskiego uczymy koncentrycznie, dlatego zawsze należy się odwoływać do wiedzy opanowanej na wcześniejszym etapie kształcenia. Lekcje z nauki o języku najczęściej są prowadzone w oparciu o tekst, zazwyczaj literacki. Dzięki temu informacje z nauki o języku nie są oderwane od nauki o literaturze, treści wzajemnie się uzupełniają. Najistotniejsze wiadomości, które są dla cznia nowe, zwizualizowane zostały w postaci kolorowej ramki z napisem “Zapamiętaj!”. Jeżeli w tekście pojawiły się trudne, niezrozumiałe dla uczniów słowa, zostały one objaśnione w słowniczku umieszczonym na marginesie. Zapamiętanie nowych treści z pewnością ułatwiają fotografie, rysunki, scenki komiksowe.

Elementy powtórzenia

Pod hasłem “To już znamy, powtarzamy” autorki zamieściły po każdym rozdziale zagadnienia powtórzeniowe, dzięki którym uczeń może skontrolować stopień przyswojenia sobie nowych treści. Część “Powtórzenie. Pół żartem, pół serio” to doskonały pomysł nauki poprzez zabawę – zagadki, rebusy, powiązane tematycznie z treścią lekcji. Po każdym rozdziale pojawia się również sprawdzian wiadomości. Najczęściej ta część składa się z tekstu źródłowego oraz poleceń do niego.